0630-43

Låt inte en enda stund till gå obemärkt förbi

Dokumentera nuet så att du för alltid kan se tillbaka

0624-0625-31
0624-0625-49
0811-28